Kadra szkoły


Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Zofia Migdalska

Nauczyciele:

KLASA FORTEPIANU

Renata Skóra - kierownik sekcji

Danuta Dudziak

Agnieszka Gawrońska

Marzena Gawrońska

Katarzyna Racławska

Ewa Ryś

Anna Wyrzykowska

KLASA AKORDEONU

Krzysztof Garbacz

KLASA SKRZYPIEC

Małgorzata Chojnacka

Magdalena Rysz

KLASA WIOLONCZELI

Beata Roman

KLASA GITARY

Bronisław Niezgoda

Piotr Wójcik

KLASA KLARNETU

Piotr Wyzga

KLASA FLETU

Jarosław Wanecki

SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH

Nauczyciele:

Agnieszka Gawrońska – chór szkolny

Zofia Migdalska – audycje muzyczne, kształcenie słuchu

Iwona Kuza - rytmika, kształcenie słuchu, zespół instrumentalny

Renata Śpiewak– Jakubowska - rytmika, kształcenie słuchu